Psychoterapia Indywidualna

Psychoterapia indywidualna  to bezpośrednie  i osobiste spotkanie dwojga ludzi – osoby  szukającej pomocy i terapeuty.  To wyjątkowy kontakt, podczas którego człowiek może doświadczyć  pełni uwagi ze strony terapeuty, który  skupia się w całości na tym, co dla klienta jest istotne. Pomaga mu odkryć i rozwinąć   jego wewnętrzny potencjał, aby mógł  przezwyciężyć  trudności, z którymi się zmaga. Postępom w psychoterapii indywidualnej sprzyja zbudowanie relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, życzliwości, szczerości i otwartości.

Podjęcie psychoterapii jest wynikiem niezadowolenia człowieka z tego, co dzieje się obecnie w jego życiu oraz pragnienia lepszej przyszłości. Towarzyszy temu poczucie, że aby osiągnąć pożądaną zmianę, potrzebne jest profesjonalne wsparcie terapeuty. Kluczową kwestią w początkowej fazie terapii jest właściwe rozpoznanie problemu i wyznaczenie realistycznego celu.

Psychoterapia indywidualna jest skuteczną pomocą w budowaniu swojej pozytywnej samooceny, przełamywaniu lęków i fobii, radzeniu sobie ze stresem, wychodzeniu z depresji, pokonywaniu żałoby i innych kryzysów życiowych, odzyskiwaniu kontroli nad przeżywanymi emocjami oraz w kształtowaniu bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Sesje psychoterapii indywidualnej zazwyczaj odbywają się raz w tygodniu. Istotne jest zachowanie regularności spotkań. Odpowiednia częstotliwość i systematyczność spotkań zapewnia ciągłość i właściwą dynamikę pracy nad problemem. Czas trwania całej terapii w dużej mierze zależny jest od zgłaszanych trudności i celu, jaki stawia przed sobą pacjent. W zależności od potrzeb klienta  psychoterapia indywidualna może mieć  charakter krótkoterminowy (zazwyczaj kilkanaście spotkań), bądź też staje się procesem zmian wymagającym dłuższej perspektywy czasowej (terapia długoterminowa).

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU


Prywatny Gabinet Pomocy Psychologicznej
i Terapii Rodzin Białystok


Psycholog Kinga Zajkowska
693 753 328
kinga@psycholodzy-bialystok.pl

Psycholog Tomasz Korytko
600 358 444
tomasz@psycholodzy-bialystok.pl


ADRES

ul. Mickiewicza 15a lok.2
15-213 Białystok