Psychoterapia Małżeństw i Par

Psychoterapia małżeńska lub par jest ofertą pomocy dla osób, które przeżywają różnego rodzaju trudności w relacjach partnerskich w swoich związkach. Zazwyczaj jest najlepszą drogą, by zwiększyć zadowolenie z obecnej relacji, wnieść do niej nową jakość, poradzić sobie z narastającymi konfliktami czy udoskonalić komunikację w związku. Jest też skuteczną metodą odbudowania więzi po doświadczeniach zdrady lub innych zdarzeniach naruszających wzajemne zaufanie. Terapia małżeńska pomaga również parom, które chcą wspólnie poradzić sobie z trudnymi doświadczeniami, np. żałobą, bezpłodnością, chorobą. Nie ma ograniczeń dotyczących wieku osób czy stażu małżeńskiego. Każdy czas jest dobry na zmianę, kiedy czujemy, że potrzebuje jej nasz związek.

Proces terapii zaczyna się od wstępnego wywiadu, w którym psychoterapeuta zbiera informacje dotyczące pary i  historii ich związku. W tym czasie psycholog małżeński dokonuje rozpoznania i doprecyzowania problemu, jaki zgłaszają partnerzy. Pomaga im  także ustalić wspólny cel, jaki chcą uzyskać w wyniku terapii. Tym kwestiom poświęcone są zazwyczaj pierwsze 2-3 spotkania. W dalszym procesie, psychoterapeuta dbając o atmosferę szczerości i wzajemnego szacunku, pomaga każdej ze stron ujawnić przeżywane emocje, myśli i potrzeby.

Praca terapeutyczna może koncentrować się na aktualnie doświadczanych trudnościach, bądź dotyczyć nieprzepracowanych dotąd spraw z przeszłości, które niekorzystnie wpływają na funkcjonowanie partnerów w związku. Przez cały czas terapii terapeuta stara się zachować neutralność wobec każdej ze stron. Zachęca, by proces zmian każdy raczej zaczął od siebie i w ten sposób wpłynął na zmianę postawy partnera. Ważne jest wspólne zaangażowanie partnerów w pracę nad osiągnięciem celu, stąd niezbędna jest obecność obojga na każdym spotkaniu. Sesje terapeutyczne najczęściej odbywają się raz na dwa tygodnie.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU


Prywatny Gabinet Pomocy Psychologicznej
i Terapii Rodzin Białystok


Psycholog Kinga Zajkowska
693 753 328
kinga@psycholodzy-bialystok.pl

Psycholog Tomasz Korytko
600 358 444
tomasz@psycholodzy-bialystok.pl


ADRES

ul. Mickiewicza 15a lok.2
15-213 Białystok