O nas

Poznaj nasz zespół

Prywatną działalność psychoterapeutyczną jako Gabinet Pomocy Psychologicznej i Terapii Rodzin w Białymstoku rozpoczęliśmy w 2007 roku, choć nasze doświadczenia w niesieniu pomocy psychologicznej są znacznie dłuższe. W pracy staramy się łączyć przyjazną, życzliwą atmosferę z wysoką jakością usług i etyką zawodową. Stale podnosimy swoje umiejętności i poszerzamy wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych. Poddajemy także swoją pracę superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kinga Zajkowska

Jestem psychologiem, absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2003 roku w Białymstoku prowadzę praktykę prywatną, w ramach której zajmuję się psychoterapią indywidualną dorosłych, pracuję z parami pragnącymi naprawić wzajemne relacje oraz wspomagam rodziców w roli wychowawczej, gdy niepokoją ich zachowania własnych dzieci.

W terapii indywidualnej pracuję z osobami przeżywającymi osobiste trudności, mającymi dolegliwości depresyjne, nerwicowe, lękowe i osobowościowe. Współpracuję z nimi nad wzmacnianiem wiary w siebie i poszukiwaniem najlepszych rozwiązań w zgłaszanych problemach. Oferuję również pomoc osobom po przeżytych wydarzeniach traumatycznych, typu śmierć w rodzinie, rozwód, rozstanie lub po prostu takim, które pragną pracować nad osobistym rozwojem.

Doświadczenie zawodowe  rozpoczęłam w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy, zdobywając wiedzę z zakresu psychologii klinicznej. Pracowałam tam jako psycholog, a także biegły sądowy.

Od wielu lat jestem pracownikiem Specjalistycznej Poradni dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku, gdzie prowadzę terapię rodzinną, indywidualną i grupową.

Od 2012 roku współpracuję z ośrodkiem CZP Leszczynowa w Białymstoku, świadcząc usługi z zakresu psychoterapii w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego.

Do prowadzenia psychoterapii pod superwizją upoważniają mnie szkolenia podyplomowe, takie jak: trzyletni „Kurs Kwalifikacyjny z Psychoterapii” – Klinika Psychiatrii Akademii Medycznej w Łodzi oraz trzyletnie „Szkolenie z Zakresu Terapii Rodzin” – Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Na bieżąco doskonalę swoje umiejętności, odbywam różnego rodzaju szkolenia, biorę udział w konferencjach na terenie kraju, a swoją pracę poddaję superwizji pod kierunkiem certyfikowanego superwizora .

Pracuję w nurcie integracyjnym, dopasowując odpowiedni rodzaj technik do osoby, jej zasobów i potrzeb.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Regionalnej Izby Psychologów Województwa Podlaskiego.

Tomasz Korytko

Ukończył magisterskie studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1998 roku. Pierwsze doświadczenia jako psycholog i terapeuta zdobywał w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku, gdzie pracuje do dziś. Prowadzi tam głównie terapię rodzin i małżeństw. Wiedzę i umiejętności z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej poszerzał na licznych kursach i szkoleniach. Ukończył m.in. 3 letni Podyplomowy Kurs Kwalifikacyjny z Psychoterapii  i 3 letni Podyplomowy Kurs Systemowej Terapii Rodzin, oba atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, oraz  roczny Kurs Interwencji Kryzysowej. Wieloletnia praca w Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku i Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno – Konsultacyjnym  pozwoliła mu rozwinąć umiejętności dotyczące pracy z klientem doświadczającym poważnych problemów w życiu rodzinnym.

Pracuje z przekonaniem, że każdy człowiek ma naturalną zdolność pokonywania trudności, przezwyciężania kryzysów i rozwiązywania problemów.  Zadaniem terapeuty jest dostrzeżenie drzemiących w kliencie możliwości i jego mocnych stron. Rozwinięcie tych potencjalnych sił pozwala człowiekowi na dokonanie w swym życiu, takiej zmian, jakiej pragnie.

W czasie wolnym biega, gra na gitarze i czyta prozę iberoamerykańską.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU


Prywatny Gabinet Pomocy Psychologicznej
i Terapii Rodzin Białystok


Psycholog Kinga Zajkowska
693 753 328
kinga@psycholodzy-bialystok.pl

Psycholog Tomasz Korytko
600 358 444
tomasz@psycholodzy-bialystok.pl


ADRES

ul. Mickiewicza 15a lok.2
15-213 Białystok